Aclaíocht

Ta aiseanna aclaíochta Thearmann Éanna ag díriú ar an aoisghrúpa ó 50 bliain ar aghaidh.

Tá gach eolas le fáil ach glaoch ar Thearmann Éanna ar 091 505540.