Ár gCreat Rialachais

Ár gCreat Rialachais

Tá Tearmann Éanna á rialú agus á stiúradh ag Coiste Stiúrtha neamhspleách, a fheidhmíonn ar bhonn deonach. Tá an Coiste Stiúrtha freagrach as rialachais iomlán agus cur chuige straitéiseach na h-eagraíochta. Tá freagrachtaí oibriúcháin agus gníomhaíochtaí laethúil na h-eagraíochta tarmligthe ag an gCoiste Stiúrtha chuig an Bainisteoir Ginearálta.

Ár gCreat Rialachais
An Cód Rialachais

An Cód Rialachais

Tá glactha ag gCoiste Stiúrtha le na moltaí agus treoracha i leith rialú eagraíocht atá sonraithe sa Chód Rialachais ag An Rialálaí Carthanas.

Freagrachtaí Comhlacht Ceadaithe Tithíochta

Is Comhlacht Ceadaithe Tithíochta (AHB) is ea Tearmann Éanna atá tiomanta ár bhfreagrachtaí a chomhlíonadh de réir rialúcháin An Ghníomhaireacht Tithíochta

Freagrachtaí Comhlacht Ceadaithe Tithíochta
Freagrachtaí Comhaontaithe Seirbhíse

Freagrachtaí Comhaontaithe Seirbhíse

Comhlíonann Tearmann Éanna CTR na freagrachtaí éagsúil atá sonraithe sna comhaontaithe seirbhíse seo a leanas:
Comhaontú Seirbhíse agus Cód Rialachais Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
Comhaontú Seirbhíse agus Cód Rialachais POBAL