Maoinitheoirí

Maoinitheoirí

Cuirtear seirbhísí uile na h-eagraíochta ar fáil le tacaíochtaí éagsúil:
Cuireann an Fheidhmeannach Seirbhíse Sláinte agus an eagraíocht POBAL
tacaíocht maoinithe ar fáil do na seirbhísí seo a leanas:

  • Seirbhís Ionad Lae
  • Seirbhís Ionad Lae
  • Néaltrú
  • Seirbhís Cúram Baile
  • Seirbhís Béile ar Rothaí

Cuireann Comhairle Chontae na Gaillimhe agus an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil
agus Oidhreachta tacaíocht éagsúil ar fáil don tSeirbhís Tithíochta

Tearmann Eanna Ionad Lae