Freagrachtaí Comhaontaithe Seirbhíse

Freagrachtaí Comhaontaithe Seirbhíse

Comhlíonann Tearmann Éanna CTR na freagrachtaí éagsúil atá sonraithe sna comhaontaithe seirbhíse seo a leanas:
Comhaontú Seirbhíse agus Cód Rialachais Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
Comhaontú Seirbhíse agus Cód Rialachais POBAL

Freagrachtaí Comhaontaithe Seirbhíse